Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
 

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej szkolenia.certes.pl

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o tym, w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe Klienta w związku z obsługą strony szkolenia.certes.pl oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest spółka CERTES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hafciarska 11 (04-704), właściciel strony szkolenia.certes.pl.

KONTAKT

Kontakt dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych jest możliwy pod adresem email daneosobowe@certes.pl lub listowanie pod adresem CERTES Sp. z o.o. ul. Hafciarska 11 Warszawa 04-704, z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W ramach spółki CERTES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 37 RODO, powołana jest osoba odpowiedzialna za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora jest Grzegorz Krawczyk. Adres kontaktowy do Inspektora to: ul. Hafciarska 11 Warszawa 04-704, daneosobowe@certes.pl

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

CERTES pozyskuje dane osobowe Klienta przede wszystkim bezpośrednio od Klienta, który podaje nam swoje dane podczas rejestracji do szkoleń i webinarów na szkolenia.certes.pl, poprzez formularz kontaktowy lub zapisując się do newslettera CERTES. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. adresu siedziby lub numeru NIP Klienta, etc. CERTES otrzymuje w związku z realizacją Umów szkoleniowych. Dane Klienta uzyskiwane są również w związku ze składanymi przez Klienta zapytaniami, reklamacjami oraz w ramach telefonicznego, mailowego lub listownego kontaktu Klienta z CERTES

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są przez CERTES w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności strony szkolenia.certes.pl. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Klientowi możliwości zarejestrowania się na szkolenia.certes.pl oraz możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od CERTES komunikatów marketingowych drogą elektroniczną, telefoniczną lub przez SMS. Za pośrednictwem strony internetowej Klient może się kontaktować z CERTES w celu zadania pytania czy złożenia reklamacji.
Decydując się na dokonanie rejestracji na szkolenia lub webinary szkolenia.certes.pl, Klient wyraża zgodę na to, że jego dane będą przetwarzane przez CERTES dla potrzeb realizacji usługi. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Klienta płatności, ewentualną wysyłkę materiałów szkoleniowych do wskazanej przez Klienta lokalizacji/ na wskazany adres mailowy, wystawienie dokumentu sprzedaży, jak również umożliwienie Klientowi skorzystania z praw wskazanych w Regulaminie oraz w dokumencie poniżej.
Dane osobowe Klientów CERTES przetwarza dla własnych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie oferty produktów oraz usług CERTES. W ramach działań marketingowych prezentowane są na stronie szkolenia.certes.pl propozycje oferty oraz promocji dopasowane do zainteresowań Klienta. W tym celu dokonywane są czynności profilowania, które nie ma wpływu na prawa lub wolności Klienta.
Dodatkowo, o ile Klient wyrazi odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, CERTES wykorzystuje adres e-mail oraz numer telefonu Klienta w celu komunikowania oferty handlowej produktów i usług własnych.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta CERTES przetwarza w poniższym zakresie:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres siedziby
 • adresy dostawy
 • numer NIP
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • historia transakcji (zakres i daty zamówień, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)
 • bank Klienta i numer rachunku bankowego
 • informacja o sposobie korzystania przez Klienta z strony szkolenia.certes.pl (jeżeli Klient wyrazi zgodę na pliki cookies*)
 • numer IP, z którego Klient komunikuje się z szkolenia.certes.pl
 • informacja o urządzeniu, z którego Klient korzysta odwiedzając stronę szkolenia.certes.pl, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 • historia komunikacji Klienta z CERTES
 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
 • informacje o źródłach pozyskania danych Klienta
 • zgłoszenia reklamacyjne Klienta
 • q) dodatkowe informacje o Kliencie, które mogły być przekazane przez Klienta w treści komunikacji z CERTES, w korespondencji e-mail lub w rozmowie telefonicznej z CERTES
 • zgody udzielone przez Klienta

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych Klienta jest zależna od tego w jakim celu są przetwarzane.:

 • dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na szkolenia.certes.pl przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • jeśli Klient wyraził odrębną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną;
 • dane osobowe podane przez Klienta przy okazji zamówień na stronie szkolenia.certes.pl przetwarzane są w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Klientowi skorzystania ze wszelkich praw przewidzianych Regulaminem;
 • dane dotyczące korzystania przez Klienta ze strony szkolenia.certes.pl, które uzyskiwane są za pośrednictwem plików cookies, przetwarzane są na podstawie zgody Klienta, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
 • w zakresie zapytań Klienta o opinię, dane osobowe przetwarzane są na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora, w celu stałego polepszania usług i produktów;
 • w przypadku kontaktu Klienta z dowolnymi pytaniami, zbierane są dane z powołaniem na najlepszy i uzasadniony interes, w celu zapewnienia Klientom najwyższego poziomu obsługi i doświadczeń ze stroną szkolenia.certes.pl;
 • wszystkie dane, które CERTES posiada jako administrator, przetwarzane są także w celach marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie ofert i promocji dopasowanych do zainteresowań Klienta.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania.:

 • rejestracja na szkolenia.certes.pl – przez okres zarejestrowania Klienta – do czasu wyrejestrowania się z strony; po tym okresie dane Klienta są przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań CERTES Sp. z o.o., do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 • zgoda na komunikację marketingową drogą elektroniczną lub telefoniczną – do czasu wycofania przez Klienta tej zgody; po tym okresie dane Klienta są przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań CERTES Sp. z o.o., do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 • realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie dane Klienta są przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań CERTES Sp. z o.o., do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • odpowiedzi na pytania – jeżeli Klient jest zarejestrowanym użytkownikiem szkolenia.certes.pl – zgodnie z ppkt. a) powyżej; jeżeli Klient nie jest zarejestrowanym użytkownikiem szkolenia.certes.pl, przez czas konieczny dla zakończenia procesu obsługi zapytania;
 • dane o sposobie wykorzystania przez Klienta z strony szkolenia.certes.pl (na podstawie plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej CERTES – przez cały okres kiedy Klient jest zarejestrowany na stronie szkolenia.certes.pl lub na czas realizacji zamówienia bez rejestracji oraz przez okres 5 lat licząc od momentu zaprzestania korzystania przez Klienta ze świadczonych przez nas usług lub dokonywania zamówienia na szkolenia.certes.pl.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Dane osobowe Klienta CERTES przekazuje wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia Klienta. Dane nie są udostępniane komercyjnie, nie są sprzedawane ani udostępniane w innej formie podmiotom trzecim. Dane osobowe mogą zostać powierzone partnerom biznesowym CERTES w celu:

 • firmom przewozowym – w celu dostawy towaru w związku z realizowaną usługą na adres, wskazany przez Klienta w Zgłoszeniu;
 • firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego dla CERTES, do celów prawidłowego utrzymania strony, wysyłania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz prowadzenia właściwej ewidencji sprzedaży, etc.;
 • agencjom marketingowym i PR’owym z którymi współpracujemy w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i komunikacji z Klientami, tworzenia najlepszej oferty produktowej i promocyjnej.

W powyższych sytuacjach przekazywane są wyłącznie dane niezbędne do ich realizacji. W każdej sytuacji, kiedy jest to możliwe, CERTES stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, starając się aby Klienci pozostawali nieidentyfikowalni dla partnerów i podwykonawców. W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi przez Klienta zamówieniami, dane osobowe niezbędne dla zrealizowania płatności są udostępniane przez Klienta podmiotom uczestniczącym w realizacji płatności tj. bankom – Klienta oraz bankowi CERTES Sp. z o.o.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CERTES Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. CERTES przetwarzając dane osobowe ma na uwadze następujące zasady:

 • Zasada adekwatności, polegająca na przetwarzaniu tylko tych danych, które są niezbędne dla realizacji danego celu przetwarzania;
 • Zasada transparentności, polegająca na pełni wiedzy udostępnionej Klientowi na temat procesu przetwarzania danych osobowych. Klient powinien mieć pełnię wiedzy na temat przetwarzania swoich danych osobowych, czemu służy niniejszy dokument.
 • Zasada prawidłowości, polegająca na dołożeniu najwyższej staranności, aby dane osobowe Klienta w bazach CERTES były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, przekazanym przez Klienta. Jeżeli Klient uzna, że dane posiadane przez CERTES są nieprawidłowe lub nieaktualne, może zawiadomić CERTES kontaktując się mailowo pod adresem daneosobowe@certes.pl.
 • Zasada integralności i poufności, polegająca na realizacji niezbędnych starań i zapewnieniu środków w celu zabezpieczenia integralności i poufności danych osobowych Klienta. Stosowane zabezpieczenia są zgodne z przyjętymi standardami i stałe aktualizowane aby zapewnić aktualność wraz z postępem technologicznym. Są to środki fizyczne oraz technologiczne, ograniczające dostęp osób niepowołanych do danych osobowych Klienta i chroniące je przed niekontrolowaną utratą.
 • Zasada rozliczalności, polegająca na przejrzystości zasad i działań umożliwiającej rozliczenie się z każdego działania na danych osobowych oraz w każdej chwili gotowość do udzielenia rzetelnej i klarownej informacji dotyczącej dotychczasowych działań na danych osobowych Klienta.

ZGODY KLIENTA

Użytkownicy szkolenia.certes.pl oraz Klienci CERTES, w trybie współpracy z CERTES i dostępu do produktów i usług, pozostawiają nam następujące zgody:

 • zgoda na komunikację w celach marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – w szczególności komunikowanie informacyjne o zmianach oferty, nowościach, przecenach i akcjach promocyjnych. Jest to zgoda wyrażana w procesie zakładania konta na stronie szkolenia.certes.pl, podczas wypełniania formularza rejestracyjnego;
 • zgody na udostępnienie danych Klienta partnerom CERTES, jeżeli Klient wyrazi zainteresowanie ofertą albo wzajemną współpracą. Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne i nie jest wymagane, ani nie uzależniamy możliwości korzystania z strony lub realizacji zamówienia od jej wyrażenia przez Klienta.

Jeżeli Klient wyraził zgodę, ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, wysyłając wiadomość mailową na adres daneosobowe@certes.pl lub listownie na CERTES Sp. z o. o., ul. Hafciarska 11 Warszawa 04-704, z dopiskiem „Dane osobowe”.
Od chwili wycofania przez Klienta zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie wprowadzone, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. CERTES dokłada wszelkich starań, aby te działania odbywały się bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż jeden miesiąc. Wycofanie zgody Klienta nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Na stronie internetowej szkolenia.certes.pl stosowane są pliki cookies oraz pochodne technologie, zbierające informacje dotyczące korzystania ze strony i przetwarzające je. Nie służą one zbieraniu informacji o konkretnym, identyfikowalnym Kliencie, ale stanowią zbiór danych generalnych. W wyjątkowych przypadkach pozyskiwane informacje mogą stanowić dane uznawane za osobowe. Szczegóły dotyczące plików cookies i zasad ich wykorzystywania znajdują się w dalszej części dokumentu.

* Cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta. Klient samodzielnie może kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na użytkownika do szkolenia/ webinaru lub/i brak możliwości dokonania zamówienia.

Pliki cookies CERTES wykorzystuje w następujących celach:

 • obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy – zabezpieczenie strony przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości strony www),
 • przedstawianie sprofilowanych ofert,
 • statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin strony szkolenia.certes.pl

PRAWA KLIENTA

Ustawa o ochronie danych osobowych daje Klientowi szereg praw. Korzystanie z praw Klienta jest nieodpłatna, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient nadużywa tych praw w sposób nieuzasadniony, np. poprzez codzienne, nieuzasadnione zapytania o udzielenie informacji. Prawa Klienta obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oznaczające możliwość prośby o informację jakie dane Klienta znajdują się w bazach CERTES; dane takie wysyłane są przez CERTES w jednym z powszechnie używanych formatów plików np. Excel lub Word, lub w pliku tekstowym z rozszerzeniem CSV.
 • Prawo poprawiania swoich danych, oznaczające możliwość modyfikacji swoich danych w sytuacji uświadomienia sobie ich nieprawidłowości lub konieczności ich aktualizacji. W takim przypadku CERTES ma prawo poprosić Klienta o przedstawienie dokumentu poświadczającego zmianę lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, oznaczające możliwość ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta, jeżeli uzna on że pomimo zastosowania reguły adekwatności, zakres przetwarzania danych jest zbyt szeroki. Jeżeli żądanie Klienta nie stoi w sprzeczności z wymogami prawa oraz w zakresie niezbędnym do celów realizacji umowy, zakres przetwarzania może zostać zawężony zgodnie z oczekiwaniami Klienta.
 • Prawo do sprzeciwu, oznaczające możliwość wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w konkretnym celu, np. do celów marketingowych; w takim przypadku dane osobowe Klienta pozostają przetwarzane przez CERTES w pozostałych obszarach w innych celach, poza tym w którym Klient zgłosił sprzeciw. Prawo do sprzeciwu nie zostanie spełnione w sytuacji wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w sytuacji, kiedy na podstawie przepisów prawa CERTES ma obowiązek przetwarzania danych, np. danych transakcyjnych i dokumentów zamówień dla celów rozliczeń podatkowych, zobowiązań z tytułu rękojmi czy w świetle obowiązku rozliczalności działań CERTES.
 • Prawo do żądania usunięcia danych, oznaczające możliwość żądania usunięcia z systemów bazodanowych oraz dokumentacji wszelkich informacji zawierających dane osobowe Klienta. Nie zostanie ono spełnione w sytuacji, kiedy na podstawie przepisów prawa CERTES ma obowiązek przetwarzania danych, np. danych transakcyjnych i dokumentów zamówień dla celów rozliczeń podatkowych, zobowiązań z tytułu rękojmi czy w świetle obowiązku rozliczalności działań CERTES. W pozostałych przypadkach zostanie ono zastosowane i w każdym możliwym przypadku, zostanie zastosowana pseudonimizacja, tj. działanie mające na celu uniemożliwienie identyfikacji Klienta bez znajomości właściwego klucza powiązań, znanego wyłącznie osobom uprawnionym przez CERTES.
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, oznaczające możliwość uzyskania przez Klienta jego pełnych danych osobowych posiadanych przez CERTES, w celu przekazania ich do innego administratora danych.

REALIZACJA PRAW KLIENTA

Klient ma możliwość zgłoszenia każdego ze swoich praw na adres e-mail daneosobowe@certes.pl lub listownie na adres CERTES Sp. z o.o., ul. Hafciarska 11 Warszawa 04-704, z dopiskiem „Dane osobowe”.